Kun tarvitset lämpökuvaajaa, ota meihin yhteyttä!

puh: 0400-715690 email: yhteydenotto(at)nitaxi-tekniikka.fi

LÄMPÖKUVAUS

 

Lämpökamerakuvaus on ainetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, jolla voidaan arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, kuntoa ja laatua.

Lämpökamerakuvauksessa on tarkoitus selvittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus, rakenteen ilmavuodot, asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (ilman virtausreittejä), LVIS- laitteiden toimintaa, lattialämmityspiirien sijainteja, sekä tietyin edellytyksin kosteusvaurioita.

Lämpökamerakuvauksella voidaan kartoittaa vanhojen rakennusten korjaustarvetta, sekä se on myös erinomainen apu uudisrakentamisen laadunvarmistuksessa.

Pääsääntöisesti rakennusten lämpökuvaus voidaan suorittaa kun ulkolämpötila on +5C° tai viileämpi, sisä- ja ulkoilman lämpötilaero on oltava vähintään 15C°.

Lämpökamera tuottaa kuvattavien kohteiden pintalämpötilojen mukaisen kuvan, jossa värit esittävät eri lämpötiloja.

Lämpökuvaaja tulkitsee ja analysoi lämpökameran lämpökuvat tekemällä näistä johtopäätökset raportointia varten.

Teemme tutkimukset laadukkaasti ja huolellisesti ensiluokkaisella mittauskalustollamme.

Lämpökamerakuvaukset teemme Fluken huippulaadukkailla lämpökameroilla.

Rakennuksen lämpökuvaus suoritetaan RATU suunnitteluohjeen 1213-S mukaan.

Suunnitteluohje määrittelee lämpökuvauksen mittausolosuhteet, mittauksen suorittamisen sekä raportoinnin.

Lämpökamerakuvausten tulosten tulkinta perustuu seuraaviin säädöksiin: Ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelman osiin C3, C4, D2, D3, jotka määrittelevät rakenteille toiminnalliset vaatimukset, sekä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeeseen.

Rakennuksen lämpökamerakuvaus voidaan suorittaa joko yksivaiheisena tai kaksivaiheisena lämpökuvauksena sekä kuvata eri laajuisina.

Yksivaiheisessa lämpökamerakuvauksessa lämpökuvaus suoritetaan normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Kaksivaiheisessa lämpökamerakuvauksessa ensimmäinen kuvauskerta suoritetaan normaalissa käyttötilanteessa ja toinen kuvauskerta siten, että koko kuvattava rakennuksen vaippa on alipaineinen ulkoilmaan nähden (esim. -50 Pa).

Lämpökuvaaja pystyy paljastamaan lämpökamerallaan rakenteesta esimerkiksi seuraavia poikkeamia:

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSTEN ESIMERKKI KÄYTTÖKOHTEITA

• Ilmavuodot

• Eriste- ja tiivistys viat

• Kylmäsillat

• Kosteusvauriot (varauksella)

• Taloteknisten laitteiden toimivuus

• Lattialämmityspiirien tai kaapelien sijainti ja toiminta

• Ilmanvaihdon toiminnan tutkiminen

 

Teollisuuden lämpökamerakuvakset voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, mekaanisen- ja sähkö kunnossapidon järjestelmiin, sekä määräaikaisiin tarkastuskohteisiin.

Mekaanisten laitteiden rikkoutumiset aiheuttavat tuotantolaitoksissa vuosittain erittäin merkittäviä kustannuksia.

Ennakoivalla lämpökuvauksella voidaan mm. arvioida koneiden ja laitteiden tulevia vikoja analysoiduista lämpötilamuutoksista.

TEOLLISUUDEN LÄMPÖKUVAUSTEN ESIMERKKI KÄYTTÖKOHTEITA

• Hydrauliikka

• Pneumatiikka

• Pumput

• Laakerit

• Sähkömoottorit

• Putkistojen tukkeumat

• Vaihteistot ja kuljettimet

• Muut laitteet ja koneet

MUITA LÄMPÖKUVAUSTEN KÄYTTÖKOHTEITA

• Kaukolämpöverkostot

• Sähkökeskukset (ylikuumentuvat sulakkeet ja liitokset)

KORJAUSRAKENTAMINEN JA SUUNNITTELU

Rakennusten saneeraamista suunniteltaessa, lämpökamerakuvauksen avulla saadaan selville paljon hyödyllistä tietoa rakenteen korjaustarpeesta.

Lämpökuvauksen avulla pystytään kohdentamaan korjaustoimenpiteet juuri sinne, missä niitä tarvitaan.

Näin ollen vältytään turhilta korjaustoimenpiteiltä, sekä saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä.

EDUT ASUNNON OSTAJALLE JA MYYJÄLLE

Puolueettomasti ja ammattitaidolla suoritettu lämpökamerakuvaus kattavine raportteineen tuo myytävälle asunnolle lisäarvoa asuntoa myydessä.

Mikäli lämpökamerakuvausta ei ole myyjän toimesta suoritettu, on lämpökuvaus asunnon hintaan nähden edullinen ja helppo tapa varmistua asunnon laadusta ja kunnosta, ennen lopullista ostopäätöstä.

Vanhalle rakennukselle tehdyllä kattavalla lämpökamerakuvauksella pystytään selvittämään rakenteiden kuntoa, energiataloudellisuutta ja asumisviihtyvyyttä ajatellen erittäin tärkeitä asioita.

Lämpötoimivuuden, ilmatiiveyden sekä ilmanvaihdon toiminnan puutteellisuus ei ole ainoastaan energiakustannuksiin ja asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä, vaan saattavat ilman tarvittavia korjauksia aiheuttaa talon rakenteisiin vakavia ja kalliita vaurioita, sekä terveydellisiä riskejä.

UUDISRAKENNUKSET

Ammattitaidolla tehty lämpökamerakuvaus rakennusaikaisena laadunvarmistuksena sekä valmiisiin ja takuuaikaisiin kiinteistöihin suoritettuna säästää myöhempiä korjauskustannuksia.

Lämpökamerakuvauksella pystytään toteamaan uudisrakennuksessa rakenteen lämpötekninen ja ilmatiiveyden oikea toiminta.

Kaikille osapuolille on tärkeää varmistua rakennusaikaisesta laadusta, jolloin myös vältytään ylimääräisiltä takuun aikaisilta korjauskäynneiltä.

 

Vaadi rakennuksen lämpökuvaus ja ilmatiiviys kartoitus laadunvarmistuksena jo urakkasopimuksessa.

IR000061                                        IR000054

lattialämmityspiiri                                                                               ilmavuoto ikkunan tiivisteessä

 

IR000053                                        IR000052 korvausilmaventtiili ikkunassa                                                         oven tiivisteen vuoto   

 

IR000059                                        IR000064              

                         ylikuormittunut sulake                                                                                lämpövuoto seinien liittymäkohdassa

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com