Kun tarvitset rakennuksen tiiviydenmittaajaa, ota meihin yhteyttä!

puh: 0400-715690 email: yhteydenotto(at)nitaxi-tekniikka.fi

RAKENNUKSEN TIIVIYSMITTAUS

 

Vaadi rakennuksen ilmatiiviyden mittaus laadunvarmistuksena jo urakkasopimuksessa.

Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittausmenetelmä, jolla selvitetään rakennusvaipan todelliset ilmanvuotoluvut (n50-luku ja q50-luku) 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13 829 mukaan.

Teemme tutkimukset laadukkaasti ja huolellisesti ensiluokkaisella mittauskalustollamme.

Mittaukset suoritamme johtavalla Retrotec Blowerdoor tiiviysmittauslaitteistolla, käyttäen tutkimuksissa apuna Fluken lämpökameroita, erityyppisiä merkkisavuja, sekä muita menetelmiä ilmanvuotoreittien paikallistamiseen.

Tiiviysmittaus kannattaa suorittaa aina uudisrakennuksessa jo rakennusvaiheessa, koska rakentamisen laatu selviää mittauksessa, ja mahdolliset puutteelliset kohdat voidaan korjata jo ennen rakennuksen käyttöönottoa ja lopullisten pinnoitteiden asennusta, jolloin mahdolliset korjauskustannukset saadaan minimoitua.

Tiiviysmittauksen voi suorittaa heti, kun höyrynsulut on asennettu ja kaikki läpiviennit höyrynsulusta on tehty.

Vanhoihin rakennuksiin tiiviysmittaus kannattaa myös tehdä, koska mittaus soveltuu hyvin esimerkiksi ilmavuotojen paikannukseen tai korjaustarpeiden kartoittamiseen yhdessä lämpökuvauksen kanssa.

Vaadi rakennuksen ilmatiiviysmittaus ja lämpökuva kartoitus laadunvarmistuksena jo urakkasopimuksessa.

TIIVIYSMITTAUKSESTA YLEISESTI

Ulko-oveen asennettavalla Blowerdoor tiiviysmittaus laitteistolla tehdyllä ali- ja ylipainekokeella mitataan rakennuksen ilmavuotoluku eli rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviys.

Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja asumismukavuuteen.

Nykyisillä lämmöneristepaksuuksilla ilmatiiviydestä huolehtiminen on merkittävimpiä ja edullisimpia keinoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Rakennuksen ilmavuotoluku tarvitaan lähtötietona rakennuksen kokonaisenergiakulutuksen laskennassa.

Tiiveysmittaus rakennuksen laadunvalvontamittauksena on tehtävä silloin, kun energiatodistuslaskelmissa halutaan käyttää parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin 4.

Hyvällä ilmavuotoluvulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa.

Rakennuksen vaipan ilmanpitävyys on nykyrakentamisessa erittäin tärkeä asia, joka on otettava huomioon jo rakennusta suunniteltaessa ja erityisesti rakennusvaiheessa.

Ilmavuotoluku on siis erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari.

Vedon tunteen ja energianhävikin lisäksi ilmavuodot aiheuttavat riskin epäpuhtauksien, kuten mikrobien ja radonkaasun kulkeutumisesta asuintiloihin.

Ilmavuodot mahdollistavat lisäksi kostean sisäilman vuotamisen eristeisiin, joka puolestaan aiheuttaa kosteuden muodostumisen riskin rakenteisiin ja näin ollen myös homevaurioiden riskin.

ILMAVUOTOJEN PAIKANTAMINEN

Talon tiiviysmittaus selvittää ilmavuotoluvun, mutta se ei yksinään paljasta ilmavuotojen sijaintia.

Tiiviysmittauksen yhteydessä suoritetaan myös ilmavuotokohtien paikantaminen.

Tiiviysmittauslaitteiston avulla aiheutetulla tehostetulla alipaineella korostetaan ilmavuotoreittejä joita pystytään paikantamaan lämpökamerakuvauksella ja mahdollisesti merkkisavuilla.

Lämpökameralla voidaan havaita pienimmätkin ilmavuodot edellyttäen, että ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero on vähintään 5C°.

Eristevikoja ei välttämättä kuitenkaan enää havaita näin pienellä lämpötilaerolla.

Tiiveysmittauksen yhteydessä tehtävä lämpökuvaus on eräs rakennusvaiheen tärkeimpiä laadunvarmistusmenetelmiä.

RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEN TOIMINNAN VARMISTAMINEN

Siirryttäessä entistä eristävämpiin rakenteiden vaipparakenteisiin lämpövirta rakenteen läpi pienenee, ja näin kosteustekniset riskit myös lisääntyvät koska rakenteiden kuivumisen mahdollisuudet ovat huonommat kuin vanhemmilla rakenteilla.

Edellä olevista syistä johtuen on erittäin tärkeää, että rakenteen sisäosissa käytetään riittävää höyryn- ja ilmansulkua.

Höyryn/ilmansulun on oltava ehdottoman tiivis että rakenteisiin ei pääse lämpimän sisäilman mukana siirtymään kosteutta, joka saattaisi tiivistyä rakenteiden kylmempiin ulko-osiin.

HYVÄ ASUMISVIIHTYVYYS JA TERVEELLINEN SISÄILMASTO

Kylmän ulkoilman virtaaminen rakennuksen vaipan läpi aiheuttaa vedon tunnetta vähentäen asumisviihtyvyyttä, ja lisää pahimmillaan terveysriskejä.

Hyvä ilmatiiveys vähentää vedon tunnetta ja ehkäisee samalla haitallisten aineiden, kuten homeitiöiden, radonkaasujen, ja muiden epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan.

ENERGIAN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Hallitsemattomalla vuotoilmalla on merkittävä vaikutus rakennuksen energiankulutukseen.

Pientaloissa voidaan pitää perussääntönä, että 1 n50-luvun kokonaisyksikön pienennys vähentää rakennuksen lämmitysenergian kulutusta keskimäärin 7% ja kokonaisenergian kulutusta jopa 5%.

Vanhemmassa lämpöteknisesti huonosti rakennetussa talossa ilmavuotoluku voi olla jopa yli 10.

Huolellisesti rakennetuissa uudisrakennuksissa ilmavuotoluku on pienempi kuin 2, ja jopa alle 1.

Passiivitaloissa vaadittu ilmavuotoluku on 0,6 tai pienempi.

Vuotoilman suhteellinen osuus energian kulutuksesta kasvaa siirryttäessä rakentamisessa kohti matalaenergiarakentamista.

Tiivis rakennusvaipan rakenne säästää energiaa myös epäsuorasti kun vedon tunne vähenee, ja voidaan laskea sisälämpötilaa.

Sisälämpötilan laskeminen vähentää osaltaan merkittävästi rakennuksen energiankulutusta.

Ilmapitävyys on merkittävä tekijä laskettaessa rakennuksen energiankulutusta.

Parhaimmillaan hyvä ilmapitävyys nostaa rakennuksen energiatodistuksen energialuokkaa, jolla on myös vaikutus kiinteistön arvoon.

                     IMG 0531   IMG 0029                         

 

Joomla Templates by Joomla51.com